Programa

PROGRAMA LÍNGUA E CULTURA CATALÃS V

1. Veure món
- Estructures per aconsellar, localitzar, fer recordar, indicar duració, opinar i temporals
- Expressions locatives
- Imperatiu
- Preposicions: amb, en i a
- Present d’indicatiu i condicional de verbs
- Present de subjuntiu
- Pronoms febles: hi, es s’hi
- Pronoms relatius on i que
- Lèxic per descriure l’entorn geogràfic
- Lèxic per donar indicacions per anar a un lloc
- Lèxic relacionat amb els viatges
TASCA FINAL: Presentació oral individual sobre un destí de vacances dels Països Catalans

2. Explica-m’ho
- Connectors
- Estil directe i estil indirecte
- Estructures per fer hipòtesis i suposicions
- Expressions per reaccionar davant d’anècdotes poc usuals
- Expressions temporals
- Imperfet d’indicatiu
- Participis
- Passat perifràstic, imperfet, perfet i plusquamperfet d’indicatiu
- Pronoms febles d’objecte indirecte
- Adjectius relacionats amb la manera de ser de les persones
- Lèxic relacionat amb la delinqüència
TASCA FINAL: Redacció d’un resum de les notícies catalanes

3. Com a casa
- Condicional
- Connectors
- Estructures de probabilitat, per expressar desig i per opinar
- Expressions locatives
- Futur i futur perfet
- Present, perfet i imperfet de subjuntiu
- Lèxic relacionat amb el sector immobiliari, amb l’habitatge i amb la decoració de la llar
TASCA FINAL: Preparar discurs per a la participació de debat a classe

Bibliografia

Bastons, Núria et al. (2003) Català bàsic II: iniciació a la llengua oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Bastons, Núria et al. (2011) Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide

Boix, E., Vila, F. X. (1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel

Esteban, Jordi (2012) El trampolí. 120 impulsos per llançar-se a parlar. Barcelona: Teide.

Esteve, Francesc (Coord.) (2011) Gramàtica zero. València: Universitat de València. http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

Ginebra, Jordi et al. (2009) Diccionari d'ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. Barcelona: Educaula.

Institut d’Estudis Catalans (2016) Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans

Mas, Marta; Vilagrasa, Albert et al. (2010) Veus 3. Curs de català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Pujol, Núria et al. (2013) Catalonia is Calling. El món ho ha de saber. Barcelona Sàpiens Publicacions.

Puxant, M., i Rosàs, M. (2014). El disseny i la implementació d'un programa de llengua catalana que integra llengua i cultura a les universitats de Harvard i de Chicago. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 55, 39-50.

Sinner, C., i Bernaus, O. (2014). La realitat lingüística i sociolingüística a la class de català com a L2. Comunicació presentada al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, Vic 4-5 d’abril de 2014.