Programa

1. Així, com quedam?


Cultura: Geografia física i humana dels Països Catalans, expressions folklòriques, festes tradicionals i festes populars, hàbits socials...
Expressions locatives: allà mateix, a la cantonada, davant…
Expressions temporals: més d’hora, cap a, una hora abans…
Estructures d’expressió de possibilitat i de voluntat: poder/voler + infinitiu
Futur
Imperatiu: agafar, pujar, baixar
Present d’indicatiu: avenir-se, poder, voler…
Pronoms febles: el, la, els, les, ho
Quantificadors: molt, bastant, una mica, no gaire, moltíssim…
Adjectius per fer valoracions
Expressions per fer propostes i per donar excuses
Noms i verbs relacionats amb el món del lleure, les festes i el temps meteorològic
Aspecte historicocultural: Geografia i antropologia dels Països Catalans
Tarefa final: Organitzar un cap de setmana i convidar-hi algú

2. Notícies fresques


Cultura: conèixer quins són els temes de més actualitat als territoris de parla catalana en aquest moment: política, conflictivitat social, medi ambient...
Connectors: perquè, per això, doncs…
Demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes + període de temps
Expressions temporals: avui, ara, ara mateix, fa una estona, fa un moment, fa mitja hora, no fa gaire, fa temps, llavors, aleshores, encara no, ja, mai (no)…
Participis
Perfet d’indicatiu i passat perifràstic d’indicatiu
Pronoms febles: m’, t’, li, ens, us, l’, els, les, n’, hi, me l’, te l’, se l’, me n’, m’ho, t’ho…
Que + adjectiu
Quin, quina, quins, quines + nom
Verbs que es podem conjugar amb pronom: beure’s, menjar-se
Expressions per reaccionar davant d’una notícia: ostres, enhorabona…
Lèxic relacionat amb notícies d’actualitat i incidents: terratrèmol, huracà, incendi...
Aspecte historicocultural: Actualitat política als Països Catalans
Tarefa final: Explicar una notícia d’actualitat

3. Temps era temps


Cultura: Hàbits de vida dels intel·lectuals (artistes, pensadors, escriptors, músics…) catalans a les diferents èpoques de la història catalana (Edat Mitjana, Renaixença, 2a República, dictadura...)
Adjectius: gènere i nombre
Connectors: en canvi, encara que
Estructures: acostumar a / soler + infinitiu, deure + infinitiu
Estructures comparatives: tots dos, ni l’un ni l’altre, ni ell ni jo, cap dels dos, cap d’ells, abans... en canvi ara / després
Expressions temporals: abans, en aquella època, durant un temps / una temporada, al cap de, a la dècada dels..., el 25 d’agost de...
Imperfet d’indicatiu: fer, dur, ser, suspendre, llegir, portar, tenir, soler...
Passat perifràstic, imperfet i perfet d’indicatiu
Present d’indicatiu: dur i soler
Pronoms febles: el, la, els, les, en, ho, l’hi, els hi, les hi
Adjectius per descriure característiques físiques, maneres de ser, parts del cos i peces de vestir
Noms de parts del cos, peces de vestir, colors i materials, jocs d’infants…
Verbs per descriure persones i maneres de vestir: assemblar-se, tenir, dur, portar, posar-se, anar, vestir-se, ser, fer-se, tornar-se, acostumar-se, soler, aprimar-se, engreixar-se...
Aspecte historicocultural: Història social d’alguns grups dels Països Catalans
Tarefa final: Explicar qui era i com era el millor amic de la infància