Programas

 
NÍVEL II
 
1. A casa meua o a casa teua? (Na minha casa ou na sua?) 
 
Cultura: Apresentar e falar a respeito dos principais tipos de Construções arquitetônicas próprias dos territórios de fala catalã (Modernismo, riuraus, barracas, casas brancas, igrejas góticas, igrejas românicas, masías, etc.). 
 
Expressions locatives: entrant, sortint, a la dreta, al fons, a sota... 
Interrogatius: a quin... 
Numerals ordinals: primer, segon, tercer, vint-i-cinquè... 
Possessius: casa meua, teua, seua, cases meues, teues, seues... 
Present d’indicatiu: tenir, viure, ser, estar-se, haver-hi 
Pronoms febles: hi, en, ho... 
Adjectius per descriure persones i haitatges 
Verbs de feines domèstiques: netejar, comprar, cuinar, dormir... 
 
Aspecte historicocultural: Arquitectura, pintura i fotografia als Països Catalans. 
 
Tarefa final: Negociar, decidir e justificar que casas e pisos são mais adequados para distintos usos. 
 
2. La nostra història (A nossa história) 
 
Cultura: apresentar biografias de personagens catalães históricos e célebres, assim como descrever a sua personalidade (Pau Casals, Salvador Dalí, Antoni Gaudí, Mercè Rodoreda, Isabel Coixet, Jaume I...). 
 
Expressions temporals: quan, al cap de, l’any, quant fa que... 
Imperfet d’indicatiu: vivia, moria, treballava, viatjava... 
Interrogatius: quant, quan, per què, com... 
Passat perifràstic d’indicatiu: vaig anar, vaig visitar, vaig viure, varen estudiar... 
Pronoms febles: em, et, ens es, us... 
Quantificadors: molt, força, bastant, una mica, gaire, gens... 
Adjectius de personalitat: simpàtic, generós, optimista... 
Mesos de l’any i signes del zodíac 
Verbs d’experiències personals i sentiments: somniar, estimar, recordar, enyorar... 
 
Aspecte historicocultural: Literatura i música als Països Catalans. 
 
Tarefa final: Explicar oralmente sobre a experiência de uma persona que muda de país ou de cidade. 
 
3. Quina gana! (Que fome!) 
 
Cultura: Falaremos da gastronomia catalã típica e também da alta cozinha catalã (Ferran Andrià, hermanos Roca, etc.) 
 
Imperatiu: poseu, apunteu, compreu, digueu, tingueu, passeu, deixeu... 
Numerals: mig, un quart, mitja dotzena... 
Perífrasi d’obligació: cal + infinitiu, haver de + infinitiu 
Present d’indicatiu dels verbs preferir, voler, poder, estimar-se més, agradar 
Pronoms febles: em, et, li, els, us, el, la, en, els les 
Quantificadors: cap i gens 
Adjectius de qualitats, color i formes: gros, rodó, madur, verd, tendre, amarg... 
Noms d’aliments, de plats, d’establiments alimentaris i de mesures: quilogram, bar... 
Aspecte historicocultural: Gastronomia a Catalunya. Història de Catalunya des del 1936 fins el 2015. 
Tarefa final: Elaborar um menu equilibrado considerando o gosto do grupo. 
 
Bibliografia: 
 
Andrews, Colman (2008) Cuina catalana: el darrer secret culinari d’Europa. Barcelona: Martínez Roca. 
Bastons, Núria et al. (2003) Català bàsic II: iniciació a la llengua oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Esteban, Jordi (2012) El trampolí. 120 impulsos per llançar-se a parlar. Barcelona: Teide. 
Esteve, Francesc (Coord.) (2011) Gramàtica zero. València: Universitat de València. http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf 
Ginebra, Jordi et al. (2009) Diccionari d'ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. Barcelona: Educaula. 
Mas, Marta; Vilagrasa, Albert et al. (2005) Veus 1. Curs de català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
Pujol, Núria et al. (2013) Catalonia is Calling. El món ho ha de saber. Barcelona Sàpiens Publicacions. 
Rovira, Josep M. (1987) La Arquitectura catalana de la modernidad. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
 

NÍVEL III

1. Així, com quedam? 

Cultura: Geografia física i humana dels Països Catalans, expressions folklòriques, festes tradicionals 
 
i festes populars, hàbits socials... 
 
Expressions locatives: allà mateix, a la cantonada, davant… 
 
Expressions temporals: més d’hora, cap a, una hora abans… 
 
Estructures d’expressió de possibilitat i de voluntat: poder/voler + infinitiu 
 
Futur 
 
Imperatiu: agafar, pujar, baixar 
 
Present d’indicatiu: avenir-se, poder, voler… 
 
Pronoms febles: el, la, els, les, ho 
 
Quantificadors: molt, bastant, una mica, no gaire, moltíssim… 
 
Adjectius per fer valoracions 
 
Expressions per fer propostes i per donar excuses 
 
Noms i verbs relacionats amb el món del lleure, les festes i el temps meteorològic 
 
Aspecte historicocultural: Geografia i antropologia dels Països Catalans 
 
Tarefa final: Organitzar un cap de setmana i convidar-hi algú 
 
2. Notícies fresques 
 
Cultura: conèixer quins són els temes de més actualitat als territoris de parla catalana en aquest 
 
moment: política, conflictivitat social, medi ambient... 
 
Connectors: perquè, per això, doncs… 
 
Demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes + període de temps 
 
Expressions temporals: avui, ara, ara mateix, fa una estona, fa un moment, fa mitja hora, no fa gaire, 
 
fa temps, llavors, aleshores, encara no, ja, mai (no)… 
 
Participis 
 
Perfet d’indicatiu i passat perifràstic d’indicatiu 
 
Pronoms febles: m’, t’, li, ens, us, l’, els, les, n’, hi, me l’, te l’, se l’, me n’, m’ho, t’ho… 
 
Que + adjectiu 
 
Quin, quina, quins, quines + nom 
 
Verbs que es podem conjugar amb pronom: beure’s, menjar-se 
 
Expressions per reaccionar davant d’una notícia: ostres, enhorabona… 
 
Lèxic relacionat amb notícies d’actualitat i incidents: terratrèmol, huracà, incendi... 
 
Aspecte historicocultural: Actualitat política als Països Catalans 
 
Tarefa final: Explicar una notícia d’actualitat 
 
3. Temps era temps 
 
Cultura: Hàbits de vida dels intel·lectuals (artistes, pensadors, escriptors, músics…) catalans a les 
 
diferents èpoques de la història catalana (Edat Mitjana, Renaixença, 2 a República, dictadura...) 
 
Adjectius: gènere i nombre 
 
Connectors: en canvi, encara que 
 
Estructures: acostumar a / soler + infinitiu, deure + infinitiu 
 
Estructures comparatives: tots dos, ni l’un ni l’altre, ni ell ni jo, cap dels dos, cap d’ells, abans... en 
 
canvi ara / després 
 
Expressions temporals: abans, en aquella època, durant un temps / una temporada, al cap de, a la 
 
dècada dels..., el 25 d’agost de... 
 
Imperfet d’indicatiu: fer, dur, ser, suspendre, llegir, portar, tenir, soler... 
 
Passat perifràstic, imperfet i perfet d’indicatiu 
 
Present d’indicatiu: dur i soler 
 
Pronoms febles: el, la, els, les, en, ho, l’hi, els hi, les hi 
 
Adjectius per descriure característiques físiques, maneres de ser, parts del cos i peces de vestir 
 
Noms de parts del cos, peces de vestir, colors i materials, jocs d’infants… 
 
Verbs per descriure persones i maneres de vestir: assemblar-se, tenir, dur, portar, posar-se, anar, 
 
vestir-se, ser, fer-se, tornar-se, acostumar-se, soler, aprimar-se, engreixar-se... 
 
Aspecte historicocultural: Història social d’alguns grups dels Països Catalans 
 
Tarefa final: Explicar qui era i com era el millor amic de la infància 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Bastons, Núria et al. (2003) Català bàsic II: iniciació a la llengua oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
 
Bastons, Núria et al. (2011) Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide 
 
Boix, E., Vila, F. X. (1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel 
 
Esteban, Jordi (2012) El trampolí. 120 impulsos per llançar-se a parlar. Barcelona: Teide. 
 
Esteve, Francesc (Coord.) (2011) Gramàtica zero. València: Universitat de València. 
 
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf 
 
Ginebra, Jordi et al. (2009) Diccionari d'ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. 
 
Barcelona: Educaula. 
 
Institut d’Estudis Catalans (2016) Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 
 
Mas, Marta; Vilagrasa, Albert et al. (2010) Veus 2. Curs de català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
 
Montserrat. 
 
Pujol, Núria et al. (2013) Catalonia is Calling. El món ho ha de saber. Barcelona Sàpiens Publicacions. 
 
Puxant, M., i Rosàs, M. (2014). El disseny i la implementació d'un programa de llengua catalana que integra 
 
llengua i cultura a les universitats de Harvard i de Chicago. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 
 
55, 39-50. 
 
Sinner, C., i Bernaus, O. (2014). La realitat lingüística i sociolingüística a la class de català com a L2. 
 
Comunicació presentada al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, Vic 4-5 d’abril de 2014