Programas

1. Introducció a la història de la literatura catalana contemporània 
 
2. Mercè Rodoreda. “Flors de debò” 
2.1 Obra de Mercè Rodoreda 
2.2 Introducció a les “Flors de debò” 
2.3 Traduccions i comentaris 
 
3. Josep Palau i Fabre. “Poemes de l’alquimista” 
3.1 Obra de Josep Palau i Fabre 
3.2 Introducció als “Poemes de l’alquimista” 
3.3 Traduccions i comentaris 
 
4. Joan Vinyoli. “Cants d’Abelone” 
4.1 Obra de Joan Vinyoli 
4.2 Introducció als “Cants d’Abelone” 
4.3 Traduccions i comentaris 
 
5. Maria-Mercè Marçal. “Sal oberta” 
5.1 Obra de Maria-Mercè Marçal 
5.2 Introducció a “Sal oberta” 
 
Bibliografia 
 
BALAGUER PASCUAL, Enric (1995), Poesia, alquímia i follia. Aproximació a l’obra poètica de Josep 
Palau i Fabre. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
BARENYS, Natàlia (ed.) (1998), Epistolari Rosa Leveroni – Josep Palau i Fabre. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
CARBÓ, Ferran (2003), Joan Vinyoli: escriptura poètica i construcció imaginària. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
CASACUBERTA, Margarida (ed.) (2016), Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista. Barcelona: 
L’Avenç 
CASALS I COUTOURIER, Montserrat (1991), Mercèr Rodoreda: contra la vida, la literatura. Barcelona: Edicions 62 
CLIMENT I RAGA, Laia (2008), Maria-Mercè Marçal, cos i compromís. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat 
GUILLAMON, Julià (ed.) (2000), Josep Palau i Fabre, l’Alquimista. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya 
HATEM, Jad (2016), La llum i la mort em la poesia de Joan Vinyoli i Carles Duarte. Tarragona: 
Obrador Edendum 
IBARZ, Mercè (2008), Rodoreda, exili i desig. Barcelona: Empúries 
MARÇAL, Maria-Mercè (1998), Sal oberta. Barcelona: Edicions 62 
PALAU I FABRE, Josep (1997), Poemes de l’alquimista. Barcelona: Edicions Proa 
PALAU I FABRE, Josep (1976), Antonin Artaud: la revolta del teatre modern. Barcelona: Edicions 62 
PESSARRODONA, Marta (2005), Mercè Rodoreda i el seu temps. Barcelona: Plaza & Janés 
RIBA, Caterina (2014), Maria-Mercè Marçal: l’escriptura permeable. Vic: Eumo Editorial 
RODOREDA, Mercè (1980), Viatges i flors. Barcelona: Edicions 62 
VINYOLI, Joan (2001), Obra poètica completa. Barcelona: Edicions 62