Programa

1. Arte pré-histórica: monumentos megalíticos (dólmen, menir, cromeleque, alinhamento). Petróglifos de Auga da Laxe en Gondomar, a Lapa de Gargantáns (menir) en Moraña, cunco do tesouro de Caldas de Reis.

 

2. Arte antiga: época castrexa (os castros, chi-rhos, tesouros de ouro). Diadema do Castro de Elviña, torques de Burela, torso de guerreiro de Armeá en Allariz, trisquel calado de Castromao. Época romana (muralhas, catacumbas, pinturas murais, farois, salinas). Interior da Torre de Hércules

muralhas de Lugo, estela funerária galaicorromana de Mazarelas, edifício romano de Santa Eulalia de Bóveda e crismão de Quiroga.

 

3. Arte pré-românica: arquitetura visigoda e sueva (Santa Comba de Bande, San Xes de Francelos, Santa María a Real do Cebreiro, San Miguel de Celanova).

 

4. Arte românica: o caminho de Santiago, a Ribeira Sacra de Ourense (San Estevo de Ribas de Sil), catedrais de Santiago e Lugo.

 

5. Arte gótica: arquitetura religiosa (catedrais de Tui, Ourense), civil (casas dos séculos XIV e XV) e castelos medievais. Escultura sepulcral: Fernán Pérez de Andrade.

 

6. Arte renascentista: arquitetura aristocrática (o paço), religiosa (mosteiros beneditinos e cistercienses, San Martiño Pinario, Hospital Real) e civil (Casa de Arines e Pazo Figueiroa). Pintura renacentista (Santa Bia de Banga). Retablos renacentistas, Juan da Vila, Gregorio Español.

 

7. Arte barroca: o barroco de Compostela (Fernando Casas Novoa, Domingo Antonio de Andrade) e a pintura barroca (Antonio Puga).

 

8. Arte neoclássica: arquitetura neoclássica (Francisco Llobet, Domingo Lois Monteagudo, Carlos Lemaur, Julian Sanchez Bort, Miguel ferro Caaveiro, Melchor de Prado y Mariño. Pintura (Manuel Romay, Manuel de Prado, Antonio del Villar).

 

9. Arquitetura do século XIX: arquitetura dos novos materiais, historicismo (Michel Pacewicz, Jenaro de la Fuente Domínguez, Manuel Gómez Román, José de Astiz y Bárcena). Escultura e pintura do século XIX: romanticismo, realismo, impressionismo (Serafín Avendaño, Ovidio Murguía, Agustín Querol).

 

10. Arquitetura da 1ª metade do século XX: ecletismo, art déco, art nouveau, modernismo, funcionalismo, regionalismo, racionalismo (Francisco Castro Represas, Antonio Alés Reinlein, Xosé Caridad Mateo, Xosé Bar Boo, Desiderio Pernas). Pintura e escultura da 1ª metade do século XIX: vangardas históricas, cubismo, surrealismo, futurismo, expresionismo, asbtração.

 

11. Arquitetura da 2ª metade do século XX (Urbano Lugrís, Xaime Quessada, Pintor Laxeiro, Manuel Colmeiro). Escultura e pintura da 2ª metade do século XX: performance, happenings, expresionismo abstrato, art povera, body painting, pop art, arte conceptual (Francisco Leiro, Manolo Paz, Xosé Manuel castro, María Carretero).

 

12. Arte popular: muinhos, sequeiros, farois. Fotografia. Arte popular urbana: O grafitti (Elisa Capdevila, Murone, Muelle, Alberto 'Ash' Santos, Primo Bansky, Lucio Estrada, Nano4814, Sly).

 

BIBLIOGRAFIA


Álvaro López, Milagros. 2003. Historia da arte. Anaya.
Arias Vilas, Felipe. 1992. A romanización de Galicia. A Nosa Terra.
Carballo, Francisco; Sénen López, Felipe; López Carreira, Anselmo; Obelleiro, Luís; Alonso, Bieito. 1996. Historia de Galicia. Edicións A Nosa Terra.
Calo Lourido, Francisco. 1993. A cultura castrexa. A Nosa Terra.
Cegarra, Basilio. 1992. Guia da arte de Galicia. Galaxia.
López Carreira, Anselmo. 2005. Historia xeral de Galicia. A Nosa Terra.
López Carreira, Anselmo. 2005. O reino medieval de Galicia. A Nosa Terra.
Vilanova, Fernando M. 2005. A pintura galega (1850 – 1950). Xerais.