Programa

1. El català preliterari. Els primers textos escrits en català
2. La lírica trobadoresca (s. XII-XIII)
3. L’obra de Ramon Llull (s. XIII-XIV)
4. Les cròniques historiogràfiques: Les Quatre Grans Cròniques (s. XIII-XIV)
5. La literatura religiosa i moral (s. XIV-XV)
6. La Cancelleria Reial i la seva importància en la història de la llengua catalana
7. Bernat Metge i l’Humanisme
8. L’esplendor de la literatura medieval. Segle d’Or de la literatura catalana
9. Literatura moderna (s. XVI-XVIII): Renaixement, Barroc i Il·lustració
10. La Renaixença
11. Vida i obra de Jacint Verdaguer
12. L’obra de Joan Maragall en tombant de segle: del Romanticisme al Realisme
13. El primer terç del s. XX: Modernisme, Noucentisme i moviments d’avantguarda
14. Literatura catalana de postguerra. Principals representants.

2. BIBLIOGRAFIA
AA.DD.: Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans (4 volums). Edició a cura de Narcís Garolera. (Barcelona: Curial, 1982-1986).
AA.DD.: Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions (2 volums). Edició de Narcís Garolera (Barcelona. Columna, 1995).
AA.DD.: Panorama crític de la literatura catalana (6 volums). Edició sota la direcció d'Enric Bou (Barcelona: Vicens Vives, 2009-2010 [vols. dedicats al s.XIX i XX]).
ÀLEX BROCH, ISIDOR CÒNSUL, VICENÇ LLORCA, Panorama de la literatura catalana, Barcelona 1998.
BUSQUETS I GRABULOSA, L.: Literatura catalana / Textos d'orientació universitària (Barcelona: Ed. del Mall, 1985, 2a edició).
CARBONELL, A.; ESPADALER, A. M.; LLOVET, J. i  TAYADELLA, A.: Literatura catalana dels inicis als nostres dies (Barcelona: Edhasa, 1979, 2ª ed. revisada).
RIQUER / COMAS / MOLAS: Història de la literatura catalana, 11 vol. (Barcelona: Ariel, 1980-1988).
TERRY, A. i RAFEL, J.: Introducción a la lengua y la literatura catalanas, amb apèndix bibliogràfic de A. Hauf i E. Sullà (Barcelona: Ariel, 1977).
VIDAL ALCOVER, J.: Síntesi d'història de la literatura catalana, 2 vol. (Barcelona: La Magrana, 1980).
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. https://www.escriptors.cat/index.php/autors
Biblioteca virtual Joan Lluís Vives. [Alacant]: Institut Joan Lluís Vives http://www.lluisvives.com/
Corpus. [Barcelona]: Institut d'Estudis Catalans. http://pdl.iec.es/entrada/paraules.asp
LletrA. La literatura catalana a internet. https://lletra.uoc.edu/
Mag poesia. UIB. http://magpoesia.mallorcaweb.com/